PROFILOWANIE

Profilowanie to roboty ziemne polegające na uzyskaniu odpowiedniego profilu nawierzchni dróg, które muszą spełniać odpowiednie wymogi zgodnie z dokumentacją, 

między innymi pod względem spadków, pochyleń czy też rzędnych wysokościowych. 

Profilowanie wymaga dokładnej oceny gruntu oraz oczyszczenia podłoża z zanieczyszczeń. Do prac najczęściej wykorzystuje się walce i równiarki, a także narzędzia ręczne.
Roboty Drogowe - Profilowanie
Jeżeli szukają Państwo doświadczonej ekipy wykonującej profilowanie, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!