WARSTWY KONSTRUKCYJNE

W celu budowy drogi konieczne jest przygotowanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych, które stanowią jej podbudowę. 

Najczęściej jako warstwy konstrukcyjne stosuje się podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego, z mieszanek mineralno-cementowych oraz mineralno-cementowo-emulsyjnych.
Roboty Drogowe - Warstwy Konstrukcyjne
Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi w zakresie robót drogowych. Dla klientów wykonujemy również warstwy konstrukcyjne zgodnie z założeniami projektowymi. 

Posiadamy nowoczesne zaplecze maszyn budowlanych, które pozwalają nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie.