ZAGĘSZCZANIE

Najczęściej bezpośrednio po profilowaniu przeprowadza się zagęszczanie podłoża w celu uzyskania jego odpowiedniej gęstości do prowadzenia dalszych robót drogowych. 

Zagęszczanie prowadzone jest aż do tego momentu, gdy uzyska się właściwy wskaźnik zagęszczenia zgodnie z normami. 

Do zagęszczania stosuje się walce oraz zagęszczarki pozwalające na szybkie uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.
Roboty Drogowe - Zagęszczanie
Nasza firma posiada odpowiednie zaplecze, dzięki któremu możliwe jest skuteczne zagęszczanie podłoża. Zapraszamy do wybrania naszych usług!