BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Budowlami hydrotechnicznymi nazywa się budowle, które mają służyć gospodarce wodnej, 

między innymi pozwalają na korzystanie z wód czy też na kształtowanie zasobów wodnych na danym terenie. 

Wyróżniamy szereg różnych typów budowli hydrotechnicznych, w tym śródlądowe budowle hydrotechniczne, na przykład zapory, 

śluzy, wały przeciwpowodziowe, jazy, kanały czy zbiorniki, a także morskie budowle hydrotechniczne, które budowane są głównie w portach i przystaniach morskich.
Roboty Hydrotechniczne - Budowle Hydrotechniczne
Nasza firma wykonuje budowle hydrotechniczne od lat – zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!