POLDERY

Poderami przeciwpowodziowymi nazywa się inaczej naturalne obszary zalewowe. Wówczas, gdy dochodzi do wezbrania rzeki, 

poldery umożliwiają na rozlanie się nadmiaru wody z jej koryta, a tym samym pozwalają na naturalną retencję. 

Aby polder mógł pełnić swoją funkcję, musi być odpowiednio wykonany.
Roboty Hydrotechniczne - Poldery
W naszej firmie zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie robót hydrotechnicznych, w tym także wykonawstwem polderów. 

Posiadamy szerokie doświadczenie i dysponujemy odpowiednim zapleczem. 

Zapraszamy serdecznie!