ŚCIANKI SZCZELNE

Ścianki szczelne, które nazywane są także ściankami Larsena, są przygotowywane z wzdłużnych elementów umieszczanych w gruncie – są one lokowane ściśle obok siebie, 

aby wyeliminować nieszczelności. Pojedyncze elementy na ścianki szczelne nazywane są grodzicami, brusami lub potocznie larsenami. 

Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości ścianki szczelne tworzą stabilne konstrukcje o wszechstronnym zastosowaniu, gdy ważne jest uzyskanie ochrony przed przesiąkaniem wody.
Roboty Hydrotechniczne - Ścianki szczelne
Nasza firma wykonuje ścianki szczelne na zamówienie. Zapewniamy najwyższą jakość obsługi z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn. Zapraszamy!