WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

Wałami przeciwpowodziowymi nazywa się sztuczne usypiska, którym nadaje się kształt pryzmy o przekroju trapezowym. 

Wznoszone są wzdłuż rzek, z zachowaniem odpowiedniego oddalenia od ich okryta, wyznaczając tereny zalewowe w razie powodzi, 

a tym samym przeciwdziałając rozlewaniu się wód na tereny sąsiednie.
Roboty Hydrotechniczne - Wały Przeciwpowodziowe
Nasza firma wykonuje wały przeciwpowodziowe kompleksowo. Posiadamy nowoczesne zaplecze przeznaczone do prowadzenia prac ziemnych,

a także zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników dysponujących odpowiednimi uprawnieniami. 

Zapraszamy do wybrania naszych usług!