ZBIORNIKI RETENCYJNE

Zbiornik retencyjny jest sztucznym jeziorem zaporowym, które powstaje w wyniku zatamowania wód przez zaporę wodną. 

Najczęściej zbiorniki wodne tego rodzaju powstają na terenach górskich. Zbiorniki retencyjne pełnią różnorodne funkcje, 

między innymi mają funkcje przeciwpowodziowe, energetyczne, zaopatrują w wodę, na przykład w celach irygacyjnych, czy mają funkcje rekreacyjne.
Roboty Hydrotechniczne - Zbiorniki Retencyjne
Nasza firma zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie robót hydrotechnicznych – zajmujemy się również świadczeniem ich na potrzeby budowy zbiorników retencyjnych. 

Zachęcamy do skorzystania z oferty!