HUMUSOWANIE

Humusowaniem określa się zespół czynności mających na celu przygotowanie powierzchni gruntu do obudowy roślinnej. Humusowanie włącza dogęszczenie gruntu, rowkowanie, 

naniesienie ziemi urodzajnej, a także jej bronowanie i dogęszczenie. Humusowanie przeprowadzane jest między innymi skarpach oraz w rowach przy drogach.
Roboty Ziemne - Humusowanie
Nasza firma zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie humusowania. 

Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość obsługi oraz przystępne ceny. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!