MIESZANIE

Po rozsypaniu odpowiedniego spoiwa na gruncie, który ma być ustabilizowany, przeprowadza się jego mieszanie. 

Etap ten polega na wykorzystaniu specjalnych mieszarek gruntowych, które nazywane są także frezarkami gruntowymi. Urządzenie to miesza grunt rodzimy z spoiwem hydraulicznym.
Stabilizacja Gruntu - Mieszanie
Nasza firma posiada odpowiednie zaplecze, dzięki któremu możliwe jest dokładne mieszanie gruntu wraz ze spoiwem, co jest podstawą trwałego i wytrzymałego podłoża pod dalsze prace. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!