ROZSYPYWANIE SPOIWA

Kluczowym etapem stabilizacji gruntów jest rozsypywanie spoiwa – w tym celu stosuje się specjalne osiowa hydrauliczne, 

na przykład cement czy wapno, a także różne mieszanki, na przykład Silment, Teramix, Lipidur, Tefra w zależności od miejsca przeprowadzania stabilizacji. 

Dla uzyskania najlepszych efektów konieczne jest rozsypanie odpowiedniej ilości spoiwa i jego równomierne rozprowadzenie – w tym celu najczęściej stosuje się rozprowadzacze wyposażone 

w dozowniki mechaniczne podczepiane do ciągników.
Stabilizacja Gruntu - Rozsypywanie Spoiwa
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług w zakresie stabilizacji gruntów!