SPYCHARKI

Ciągniki gąsienicowe takie jak spycharki są zaliczane do grupy maszyn przeznaczonych do prowadzenia robót ziemnych w budownictwem,

górnictwie, energetyce, leśnictwie, a także w sektorze komunalnym, dlatego też mają one szerokie zastosowanie. 

Równie spycharki mogą być użyte do odspajania gruntów od podłoża, wykonania wykopów, transportu urobku, zagęszczania podłoża, profilowania i niwelowania terenu 

oraz innych prac z użyciem dopasowanego osprzętu.
Wynajem Maszyn Budowlanych - Spycharki
Zapraszamy serdecznie do wynajmu spycharki w naszej wypożyczalni maszyn i sprzętu budowlanego!