ZAMIATARKI

Zamiatarki to urządzenia przeznaczone do zamiatania, między innymi dróg, chodników, ulic, pasów startowych, a także innych przestrzeni. 

Szybko i skutecznie usuwają drobne odpady, liście, pyły. Zamiatarki można podzielić na kilka typów, 

między innymi na zamiatarki kompaktowe o małych wymiarach, samochodowe zamiatarki drogowe, 

które zbudowane są na podwoziu samochodu, a także na przyczepy zamiatające – zamiatarki ciągnione.
Wynajem Maszyn Budowlanych - Zamiatarki
Zachęcamy do wynajęcia zamiatarki w naszej wypożyczalni sprzętu i maszyn budowlanych!