RODO

Podmioty: ROBOTY ZIEMNE Piotr Kubiak z siedzibą w Zgierzu (95 – 100); ul. Boczna 5 i ROBOTY ZIEMNE Marcin Kubiak z siedzibą w Zgierzu (95 – 100); ul. Dolna 39, potwierdzają, że spełniają wymagania, o których mówi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

ROBOTY ZIEMNE PIOTR KUBIAK

Klauzule informacyjne dotyczące czynności przetwarzania

  • Klienci – pdf
  • Korespondencja – pdf
  • Monitoring – pdf
  • Rekrutacja pracowników – pdf

ROBOTY ZIEMNE MARCIN KUBIAK

Klauzule informacyjne dotyczące czynności przetwarzania

  • Klienci – pdf
  • Korespondencja – pdf
  • Monitoring – pdf
  • Rekrutacja pracowników – pdf