ROBOTY HYDROTECHNICZNE

Roboty Hydrotechniczne – nasza firma zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w ramach robót hydrotechnicznych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, kompleksowemu przygotowaniu do prac, a także skoncentrowaniu na potrzebach klientów zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie. Hydrotechniczne Roboty prowadzone w naszej firmie bazują na nowoczesnym zapleczu oraz na szerokiej wiedzy i praktyce naszych pracowników. Jesteśmy gotowi do pomocy w realizacji różnego rodzaju inwestycji hydrotechnicznych o charakterze krajowym i lokalnym.

Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego też jesteśmy całkowicie skoncentrowani na ich potrzebach. Również zapewniamy atrakcyjne ceny na prace hydrotechniczne – do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, przygotowując szczegółowe wyceny. Gdy mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z naszymi usługami, prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie lub e-mailowo. Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie – pozostajemy do dyspozycji.

roboty hydrotechniczne Łódź

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

Wałami przeciwpowodziowymi nazywa się sztuczne usypiska, którym nadaje się kształt pryzmy o przekroju trapezowym.
Wznoszone są wzdłuż rzek, z zachowaniem odpowiedniego oddalenia od ich okryta, wyznaczając tereny zalewowe w razie powodzi, a tym samym przeciwdziałając rozlewaniu się wód na tereny sąsiednie. Nasza firma wykonuje wały przeciwpowodziowe kompleksowo. Posiadamy nowoczesne zaplecze przeznaczone do prowadzenia prac ziemnych, a także zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników dysponujących odpowiednimi uprawnieniami.

POLDERY

Poderami przeciwpowodziowymi nazywa się inaczej naturalne obszary zalewowe. Wówczas, gdy dochodzi do wezbrania rzeki, poldery umożliwiają na rozlanie się nadmiaru wody z jej koryta, a tym samym pozwalają na naturalną retencję. Aby polder mógł pełnić swoją funkcję, musi być odpowiednio wykonany.

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Zbiornik retencyjny jest sztucznym jeziorem zaporowym, które powstaje w wyniku zatamowania wód przez zaporę wodną.  Najczęściej zbiorniki wodne tego rodzaju powstają na terenach górskich. Zbiorniki retencyjne pełnią różnorodne funkcje, między innymi mają funkcje przeciwpowodziowe, energetyczne, zaopatrują w wodę, na przykład w celach irygacyjnych, czy mają funkcje rekreacyjne.

ŚCIANKI SZCZELNE

Ścianki szczelne, które nazywane są także ściankami Larsena, są przygotowywane z wzdłużnych elementów umieszczanych w gruncie – są one lokowane ściśle obok siebie, aby wyeliminować nieszczelności. Pojedyncze elementy na ścianki szczelne nazywane są grodzicami, brusami lub potocznie larsenami. Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości ścianki szczelne tworzą stabilne konstrukcje o wszechstronnym zastosowaniu, gdy ważne jest uzyskanie ochrony przed przesiąkaniem wody.

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Budowlami hydrotechnicznymi nazywa się budowle, które mają służyć gospodarce wodnej, między innymi pozwalają na korzystanie z wód czy też na kształtowanie zasobów wodnych na danym terenie. Wyróżniamy szereg różnych typów budowli hydrotechnicznych, w tym śródlądowe budowle hydrotechniczne, na przykład zapory, śluzy, wały przeciwpowodziowe, jazy, kanały czy zbiorniki, a także morskie budowle hydrotechniczne, które budowane są głównie w portach i przystaniach morskich.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

✆ 601 384 892 - Piotr
✆ 601 215 762 - Marcin

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

NASZE REALIZACJE